Kontaktinformasjon:

Navn:

Ole Christian Østlyng

Studentnummer:

121952

Studierettning:

Bachelor i Informatikk ved Høgskolen i Telemark, avdeling Bø

Adresse:

Oterholtvegen 35

3802 Bø i Telemark

Epost:

polarbearkbg@gmail.com