Index
		Digital Mediedesign 2015 emne: Web – og informasjonsdesign

		Prosjektoppgave

		Prosjektoppgaven er i tre deler: Produkt, Rapport og Formidling

		Produkt:
		Du kan velge mellom Alternativ 1 eller 2.

		Alternativ 1:
		Lag et nettsted med mat som tema. Det kan for eksempel være oppskrifter, informasjon (opplysning)
		om frukt, grønnsaker, dessert, baking, kaker, drink, e.a.

		Alternativ 2:
		Lag et nettsted som skal promotere deg selv som kunstner/designer/fotograf eller lignende.
		Nettstedet skal ha flere undersider med lenker mellom disse. Nettstedet skal bestå av egne tekster
		og bilder.

		Du skal kun bruke egne bilder/fotografier i sluttproduktet! (Du skal ikke bruke andres bilder/
		fotografier, fra bøker og annet trykt materiale eller Internett. Spør faglærer hvis du er i tvil)
		Husk etiske huskeregler i vær-varsom-plakaten!

		Rapport:
		Den skriftlige delen må være på minst 5 A4-sider (normal tekststørrelse og mellomrom, 12 punkt,
		”Halvannen” linjeavstand), antall ord er ca. mellom 2500 – 3000 ord.
		Det forventes at du skriver en rapport som skal inneholde: innledning, informasjon om produkt og
		tjenesten, beskrivelse av målgruppen for nettstedet, budskapet og formålet med nettstedet og
		oppsummering. Du skal kommentere og begrunne dine valg i utformingen av innhold og struktur for
		nettstedet. Husk kildehenvisning!

		Formidling:
		Du skal lage 1 side for Digital mediedesign sin semestermagasin der du presenterer din
		prosjektoppgave med tekst og bilder. (Dokumentstørrelse 768x1024 piksler)
		Presentasjonen skal leveres i eget dokument i PDF format. Presentasjonen kan publiseres i magasinet
		hvis du ønsker det.
		--------------------------------------------------------------------------------
		Vurderingskriterier

		Produkt:
		Vise forståelse for bruken av estetiske virkemidler for nettsider
		Vise forståelse for design og strukturering av informasjon for internett
		Digital Mediedesign 2015 emne: Web – og informasjonsdesign
		Vise innsikt og praktiske ferdigheter i bruk av programvarer

		Rapport:
		Presentasjon og dokumentasjon av prosessen fra idé til ferdig produkt
		Evnen til å beskrive og begrunne egne valg i prosessen
		Riktig bruk av kildehenvisning
		Etiske refleksjoner i forhold til egen web-oppgave
		Bruk av litteratur/pensum og forelesninger

		Formidling:
		Evne til å formidle prosessen med tekst og bilde i et magasinformat
		Kreativ utforming av Layout i magasin-formatet med web som fagområde
		----------------------------------------------------------------------------------

		Innlevering:
		Du skal levere en kort beskrivelse av ditt valg for godkjenning før du starter prosjektet.

		Innlevering av valg av alternativ og tema i Fronter i mappe Prosjektbeskrivelse: 25.03.2015.

		Leveringsfrist prosjektoppgave: kl. 12.00, 21.05.2015
		Den praktiske delen skal publiseres på høgskolens webserver og det skal legges link i fronter.
		Rapporten leveres i Fronter i PDF-format. Det forutsettes at studenten har levert og bestått de
		obligatoriske oppgavene gjennom studieåret. Ut fra et krav om at de er obligatoriske
		passeringspunkter for at dette prosjektet skal kunne fremlegges for sensurering.
		Lykke til!